Impro šola

Oseben pristop, profesionalno delo in super zabava.

IMPRO IN ENGLISH

Personal approach, professional attitude and great fun.The First semester of IGLU impro school contains almost 20 hours of learning various techniques of theater improvisation.This workshop is suitable for anyone who wants to learn complete spontaneity in various life situations, get rid of fear of public speaking and stage fright, or who wants to become an improviser and perform on impro stages.

It includes working with tools that encourage cooperation and create a safe environment within the group. We’ll be using  exercises on the topic of spontaneity, storytelling (story structure, storytelling and the basics of improvisation through storytelling), use of space, work on characters and a better understanding of relationships.

Since we are confident in what we do, first meeting is free of charge.

We’ll meet once a week for 10 weeks starting on Monday, November 7th at 19.30. 

LOCATION: Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana

PRICE: 165€ (10 meetings)

APPLY HERE

Začetni tečaj

Oseben pristop, profesionalno delo in super zabava.

Prvi del šole vsebuje 26 ur učenja različnih tehnik gledališke improvizacije. Delavnice so primerne za vse, ki se želijo naučiti popolne spontanosti v različnih življenjskih situacijah, znebiti prevelike treme pred javnim nastopanjem, ali si želijo postati improvizatorji in nastopati na impro odrih.

Vsebuje delo z orodji, ki spodbujajo sodelovanje in ustvarjajo varno okolje znotraj skupine, vaje na temo spontanosti, pripovedovanje zgodb (struktura zgodbe, pripovedovanje in osnove improviziranega nastopanja skozi pripovedništvo), uporaba prostora, delo na likih in boljšem razumevanju odnosov.

Srečanja potekajo enkrat tedensko in trajajo 13 tednov.  S srečanji začnemo februarja 2022.

TERMINA: 

Na voljo bosta dva termina. En ob 17.30 in drugi ob 19.30 ob različnih dneh med tednom.

LOKACIJA: IGLU impro šola, Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana

PIŠITE NAM: iglusola@gmail.com

Mentorji

Vid Sodnik se je z gledališko improvizacijo začel ukvarjati leta 2004. V Sloveniji poučuje na različnih srednjih in osnovnih šolah ter vse od ustanovitve, v IGLU impro šoli. V zadnjih letih je poučeval v Avstriji, Nemčiji, Franciji, Belgiji, Kanadi, Švici, ZDA, na Finskem, Norveškem, Madžarskem, Češkem in Poljskem.
Je soustanovitelj mednarodnega gibanja evropskih improvizatorjev OHANA in ponosni član mednarodne organizacije ITI – International Thatresports Institute. 

Juš Milčinski se z improvizacijo ukvarja od leta 1999 kot igralec, mentor in gledališki producent. Svoje znanje je kalil pri svetovno priznanih učiteljih improvizacije kot so Randy Dixon, Lee White, Stephen Sim, Jacob Banigan, Jill Farris in drugi.
Pet let je v okviru Impro lige poučeval tečaj improvizacijskega gledališča za začetnike, zadnja leta pa vodi predvsem delavnice improviziranega petja, spontanosti, kreativnosti skozi improvizacijo ter impro team building delavnice za različne kolektive.

Peter Frankl je začel z improvizacijo v šolski impro ligi, ko je bil star 14 let. Poleg IGLU impro šole, uči tudi srednješolce  in je učil v Kanadi, Nemčiji, na Madžarskem, Poljskem in Češkem. Za seboj ima več evropskih turnej in je nastopal na impro festivalih v Seattlu, Vancouvru, Edmontonu, Würzburgu, Göttingenu, Strasbourgu, Krakovu, Varšavi, Torunu, Wiesbadnu in pa v Sloveniji na Golem Odru.

Sara Šoukal gledališko improvizacijo uči od leta 2009. Veliko se posveča srednješolcem in je mentorica večih ekip, ki so osvojile naziv zmagovalcev ŠILA – Šolske impro lige, sicer pa dela z vsemi starostnimi skupinami.

Z improvizacijo se ukvarja od svojega 12. leta in je umetniška vodja KUD Impromobile, sicer pa kot performerka redno sodeluje tudi z Impro ligo, ŠILO, Pionirskim domom, Rozin Teatrom, Improvizacijskim gledališčem Ljubljana – IGLU in nastopa v Nemčiji, Švici, Belgiji in ZDA.

Žiga Regina gledališko improvizacijo uči od leta 2008 in trenutno dela na treh različnih šolah v okviru projekta ŠILA – Šolska impro liga ter v projektu Improgojnica. Redno se udeležuje mednarodnih izobraževanj doma in po različnih festivalih po Evropi. 

Po izobrazbi je profesor športne vzgoje in v svoje delo v improvizaciji vnaša gib in telo.

Poleg rednih nastopov v Sloveniji v okviru Impro lige, je nastopal tudi na festivalih v Nemčji in na Finskem.

Teodora Švet se z gledališko improvizacijo ukvarja od leta 2014, začela pa je prav z IGLU tečaji. Redno nastopa v sklopu različnih kolektivov in programov po celi Sloveniji. 

Profesionalno se ukvarja s poučevanjem improvizacije. Ker je mentorica tudi v programu Šolske impro lige, ima izkušnje s poučevanjem vseh generacij improvizatorjev. 

Je članica zasedbe IGLU+ in del vodstvene ekipe Impro lige.