Impro šola

Oseben pristop, profesionalno delo in super zabava.

PIŠ 24

Terrmin/Date: 7. – 11. 8. 2024

Lokacija/Location: Old School Villa (https://old-school-villa.business.site/)

Dodatne informacije/Additional info: +386 40682551 ali/or iglusola@gmail.com

 

Cena(nastanitev, hrana, delavnice in program)/Price(accomodation, food, workshops and programme): 550€ (DDV vključen)

Pomebno: Na voljo je določeno število postelj. V primeru, da se prijavite na opcijo, ki se je prej že zapolnila, vas obvestimo o razpoložljivih možnostih.

Important: There is a limited amount of each type of beds. In case you apply for one of the options that is already full, we will inform you as soon as possible and let you know the rest of the options.

 

——Scroll down for English ——

Prihaja 7. PIŠ – Poletna impro šola. V intenzivnem tednu improvizacije vas bodo učitelji IGLU impro šole in gostujoča mentorica iz Nemčije popeljali skozi tematsko pester program. PIŠ je namenjen vsem, ki si želite bolj poglobljenega učenja gledališke improvizacije. V tem tednu bomo naredili širši pregled znanja (20 ur), se družili, igrali in se dodobra povezali. Nor teden učenja in druženja bo potekal na idiličnih Blokah. Za vse obroke bodo poskrbeli kar v Old School Villi, kjer bomo nastanjeni v izjemno udobnih posteljah in prostornih sobah. Šola je namenjena polnoletnim (18+). Šola bo potekala v slovenskem in angleškem jeziku. Z izjemo delavnic gostujoče mentorice, bodo delavnice tudi v slovenskem jeziku.

_____________________________

Coming this summer, the 7th edition of PIŠ – IGLU Impro Summer School. During this intense week of improvisation, the IGLU impro teachers and a special guest teacher Anne Rab from Germany will take you through a program filled with a varied set of themes. PIŠ is meant for anyone who wants a more in-depth learning of impro theater. In this week we will gain a wider overview of knowledge (20 hours), socialize, play and connect with others, and it will all take place in the idyllic Bloke in the middle of nature. We’ll be staying in a renovated Old School Villa. All the meals will be freshly prepared there and we’ll be accommodated in their comfortable beds in spacious rooms. The school is intended for adults(18+). All the lessons will be held in English.

DELAVNICE IN UČITELJI / WORKSHOPS AND TEACHERS

Anne Rab BIO

Anne Rab je 12 let živela in delala kot igralka, režiserka in gledališka pedagoginja v Leipzigu, Nemčiji. Je del vodilne ekipe ‘Momenta’, mednarodnega festivala improvizacije v Leipzigu in je dolgoletna članica Theaterturbine. Anne trenutno živi na Dunaju, kjer poučuje, režira in redno nastopa v dunajski impro skupnosti. Anne deluje tudi mednarodno, poučuje in nastopa ter razvija gledališke formate in predstave. Nastopa v številnih duetih, vključno s Sarah Arndtz (Heroes), Ursulo Anno Baumgartner (Bemme&Melange) in Jimom Libbyjem (The Messengers) in je strastna zagovornica ozaveščanja skupnosti v svetu improvizacije.

Anne Rab lived and worked as an actor, director, and theatre educator for 12 years in Leipzig, Germany. She is part of the leading team for ‘Momenta’, the international festival for improvisation in Leipzig, and is a long-standing member of the Theaterturbine. Currently, Anne resides in Vienna, Austria, where she continues her work teaching, directing and performing regularly with the Viennese improv community. Anne also works internationally teaching and performing, as well as developing improvised formats and shows. She performs with several duo-partners, including: Sarah Arndtz (Heroes), Ursula Anna Baumgartner (Bemme&Melange), and Jim Libby (The Messengers), and is a passionate advocate for community awareness in the world of improv.

Anne Rab – Who do you want to be?

Are you tired of digging for new characters in your mind and eager to try something different? Why not use your own body to bring a character to life. In this workshop, we will explore various methods to create characters and personalities in entirely new ways. We take techniques from all kinds of genres: Acting, Dancing and Clowning. Utilizing the body to breathe life into a character and experimenting with portraying multiple distinct personas at once are just a few things we want to try. 

Kdo želiš biti?

Ali ste utrujeni od iskanja novih likov v svojih mislih in željni poskusiti nekaj drugačnega? Zakaj ne bi uporabili lastnega telesa, da oživite lik. Na tej delavnici bomo raziskovali različne metode za ustvarjanje likov in osebnosti na povsem nove načine. Uporabljali bomo tehnike iz različnih žanrov: igra, ples in klovnovstvo. Uporaba telesa za vdihavanje življenja liku in eksperimentiranje z upodabljanjem več različnih oseb naenkrat je le nekaj stvari, ki jih želimo poskusiti.

 

Peter Frankl – Zaupaj očitnemu

Vsaka ideja je koristna, če človeka navdihuje, vendar ljudje zavračajo svoje lastne ideje, ker so bili naučeni, da iščejo najboljšo. Prizadevati si za najboljšo je enako kot čutiti tremo. Obstaja kultura, v kateri so vsi naučeni, da se morajo potruditi po svojih najboljših močeh. Nastopajoči se bojijo odra, zato se trudijo biti izvirni, saj ne zaupajo svojim očitnim impulzom. Na tej delavnici se bomo usposobili, da ne bomo počeli stvari, ki nam preprečujejo, da bi bili spontani; ne bomo se učili spontanosti, temveč odstranjevali ovire, glavna ovira pa je vaš socialni jaz, ki se ukvarja s tem, da bi bil sprejet.

Trust the obvious

Any idea is valuable if it inspires people, but people reject ideas because they learn to search for the best. Striving for the best is the same as feeling nervous. There is a culture where everyone tries to do their best. Performers fear the stage; they try to be original because they do not trust their impulses. In this workshop, we will train ourselves not to do things that prevent us from being spontaneous. We will not learn about spontaneity; we will remove obstacles, the main obstacle being your social self, which is concerned with seeking approval.

 

Juš Milčinski – Ritem prizora

Tokratna delavnica se bo ukvarjala z ritmom – pa ne s tistim na bobnih, ampak s tistim v naši interakciji med improvizatorji. Raziskovali bomo, kako lahko v prizore vpeljemo poooočaaaaaasnooo dogajanje ali pa supermegahitre dialoge ali pa celo dramatično … pavzo. Naučili se bomo različnih tehnik, ki nam bodo pomagale popestriti naše zgodbe. Predstava ima lahko izredno zabavne prizore, a če so vsi enako dolgi in v enakem ritmu, bodo gledalci kmalu začeli zzzzzzehati.

Rhythm of the scene

This workshop is about rhythm – not rhythm on the drums, but rhythm in our interactions as improvisers. We will explore how to introduce sloooooow action, super, mega-fast dialogue, or even a dramatic… pause in scenes. We will learn different techniques that will help us to enrich our stories. A show can have extremely entertaining scenes, but if they are all the same length and in the same rhythm, the audience will soon start to Zzzzzzzzzz.

 

Vid Sodnik – Pazi na detajle

Dober prizor zgradimo s pomočjo podrobnosti: značajskih posebnosti, okoljskih nians, s čimer spodbujamo pristnost in globino. Na tej delavnici bomo raziskovali kako pozornost do podrobnosti obogati pripovedovanje zgodb in poglobi prizor. Odkrivali bomo, kaj prizor naredi poseben. Na koncu delavnice boste udeleženci bolj pozorni na detajle in ustvarjali bolj prepričljive prizore.

Watch out for the details

A good scene builds on details. Character quirks and environmental nuances that add authenticity and depth. In the workshop, we will explore how attention to detail can enrich stories and add depth to a scene. We will discover what makes a scene unique. By the end of the workshop, participants will have increased their attention to detail, enabling them to create compelling scenes

 

Mini PIŠ in Mini PIŠ 2

Mini PIŠ 1

Terrmin: 2. – 4. 8. 2024

Lokacija: Old School Villa (https://old-school-villa.business.site/)

Prijave se odprejo v četrtek, 16. 5. 2024 ob 15.00 

Dodatne informacije +386 40682551 ali iglusola@gmail.com

Cena(nastanitev, hrana, delavnice in program): 305€ (DDV vključen)

Pomebno: Na voljo je določeno število postelj. V primeru, da se prijavite na opcijo, ki se je prej že zapolnila, vas obvestimo o razpoložljivih možnostih.

Prihaja Mini PIŠ – Poletna impro šola. V intenzivnem vikendu improvizacije vas bosta učitelja IGLU impro šole z gostjo popeljala skozi tematsko pester program. Mini PIŠ je namenjen vsem, ki si želite bolj poglobljenega učenja gledališke improvizacije. V tem vikendu bomo naredili širši pregled znanja (12h), se družili, igrali in se dodobra povezali. Predznanje ni obvezno. Nor vikend učenja in druženja bo potekal na idiličnih Blokah. Za vse obroke bodo poskrbeli kar v Old School Villi, kjer bomo nastanjeni v izjemno udobnih posteljah in prostornih sobah. Šola je namenjena polnoletnim (18+). Šola bo potekala v slovenskem jeziku.

DELAVNICE IN UČITELJI

Petra Horvat – Nivoji energije

Delavnica je sestavljena iz dveh delov. V prvem delu se bomo preko improvizacijskih iger ter gibalnih asociacij spoznali z gibanjem in uporabo celega telesa. Delali bomo na postavitvi in organizaciji telesa na odru, da brez besed povemo kaj čutimo, vidimo, slišimo ter razmišljamo. V drugem delu bomo opazovali nivoje energije. Raziskovali bomo, s kakšno in kako intenzivno energijo stopimo na oder in se odzivamo na soigralce.

Petra Horvat je fizična igralka ter plesalka/učiteljica swing plesov. Leta 2019 je diplomirala na akademiji fizičnega teatra v Barceloni – Corporeal mime and physical theatre Moveo Barcelona. Od leta 2022 tudi aktivno sodeluje z društvom Rdeči noski kot klovnesa, ter je v procesu izobraževanja za licenciranega bolnišničnega klovna.

Preko Zavoda Gibarija (gibarija.si), katerega ustanoviteljica je, vodi plesne ter gledališke delavnice, ter omogoča mladim učiteljem plesa platformo za razvoj. Sodeluje z Zavodom za kulturo Radovljica pri plesnih ter gledaliških aktivnostih za otroke, organizaciji večjih plesno-kulturnih dogodkov (shakethechange.si) ter se aktivno zavzema za širjenje gledališkega giba ter plesa v domačem kraju (Gorje, Bled, Radovljica).

Svoje znanje pa trenutno nadgrajuje tudi s študijem telesno usmerjene psihoterapije (Center za integrativni razvoj Slovenija).

 

Sara Šoukal – Bivanje

Delavnica bo naslavljala bivanje v trenutku, iskanje impulza, ustvarjanju notranje igre. Inspirirana je z vajami tako iz klovnovskega sveta kot iz sveta teatra objekta. Naučili se bomo odzivanja v trenutku z impulzi, ki nam jih da naše telo ali pa objekt.

Vid Sodnik – Pazi na detajle

Dober prizor zgradimo s pomočjo podrobnosti: značajskih posebnosti, okoljskih nians, s čimer spodbujamo pristnost in globino. Na tej delavnici bomo raziskovali kako pozornost do podrobnosti obogati pripovedovanje zgodb in poglobi prizor. Odkrivali bomo, kaj prizor naredi poseben. Na koncu delavnice boste udeleženci bolj pozorni na detajle in ustvarjali bolj prepričljive prizore.

Mini PIŠ 2

Terrmin: 16. – 18. 8. 2024

Lokacija: Old School Villa (https://old-school-villa.business.site/)

Dodatne informacije: +386 40682551 ali iglusola@gmail.com

Cena(nastanitev, hrana, delavnice in program): 305€ (DDV vključen)

Pomebno: Na voljo je določeno število postelj. V primeru, da se prijavite na opcijo, ki se je prej že zapolnila, vas obvestimo o razpoložljivih možnostih.

Prihaja drugi Mini PIŠ – Poletna impro šola. V intenzivnem vikendu improvizacije vas bodo učitelji IGLU impro šole popeljala skozi tematsko pester program. Drugi Mini PIŠ je namenjen vsem, ki si želite bolj poglobljenega učenja gledališke improvizacije. V tem vikendu bomo naredili širši pregled znanja (12h), se družili, igrali in se dodobra povezali. Predznanje ni obvezno. Nor vikend učenja in druženja bo potekal na idiličnih Blokah. Za vse obroke bodo poskrbeli kar v Old School Villi, kjer bomo nastanjeni v izjemno udobnih posteljah in prostornih sobah. Šola je namenjena polnoletnim (18+). Šola bo potekala v slovenskem jeziku.

DELAVNICE IN UČITELJI

Juš Milčinski – Ritem prizora

Tokratna delavnica se bo ukvarjala z ritmom – pa ne s tistim na bobnih, ampak s tistim v naši interakciji med improvizatorji. Raziskovali bomo, kako lahko v prizore vpeljemo poooočaaaaaasnooo dogajanje ali pa supermegahitre dialoge ali pa celo dramatično … pavzo. Naučili se bomo različnih tehnik, ki nam bodo pomagale popestriti naše zgodbe. Predstava ima lahko izredno zabavne prizore, a če so vsi enako dolgi in v enakem ritmu, bodo gledalci kmalu začeli zzzzzzehati.

Sara Šoukal – Bivanje

Delavnica bo naslavljala bivanje v trenutku, iskanje impulza, ustvarjanju notranje igre. Inspirirana je z vajami tako iz klovnovskega sveta kot iz sveta teatra objekta. Naučili se bomo odzivanja v trenutku z impulzi, ki nam jih da naše telo ali pa objekt.

Vid Sodnik – Pazi na detajle

Dober prizor zgradimo s pomočjo podrobnosti: značajskih posebnosti, okoljskih nians, s čimer spodbujamo pristnost in globino. Na tej delavnici bomo raziskovali kako pozornost do podrobnosti obogati pripovedovanje zgodb in poglobi prizor. Odkrivali bomo, kaj prizor naredi poseben. Na koncu delavnice boste udeleženci bolj pozorni na detajle in ustvarjali bolj prepričljive prizore.

Oseben pristop, profesionalno delo in super zabava.

Prvi del šole vsebuje 26 ur učenja različnih tehnik gledališke improvizacije. Delavnice so primerne za vse, ki se želijo naučiti popolne spontanosti v različnih življenjskih situacijah, znebiti prevelike treme pred javnim nastopanjem, ali si želijo postati improvizatorji in nastopati na impro odrih.

Vsebuje delo z orodji, ki spodbujajo sodelovanje in ustvarjajo varno okolje znotraj skupine, vaje na temo spontanosti, pripovedovanje zgodb (struktura zgodbe, pripovedovanje in osnove improviziranega nastopanja skozi pripovedništvo), uporaba prostora, delo na likih in boljšem razumevanju odnosov.

Srečanja potekajo enkrat tedensko in trajajo 13 tednov.  S srečanji začnemo v prvem tednu oktobra 2024. 

Z novo sezono bomo razpisali tudi posebne delavnice za pedagoške delavce ter negledališke delavnice.

LOKACIJI: IGLU impro šola, Vošnjakova ulica 5, 1000 Ljubljana in Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana

Za več informacij nam pišite na iglusola@gmail.com

 

Personal approach, professional attitude and great fun. The First semester of IGLU impro school contains almost 20 hours of learning various techniques of theater improvisation. This workshop is suitable for anyone who wants to learn complete spontaneity in various life situations, get rid of fear of public speaking and stage fright, or who wants to become an improviser and perform on impro stages.

It includes working with tools that encourage cooperation and create a safe environment within the group. We’ll be using  exercises on the topic of spontaneity, storytelling (story structure, storytelling and the basics of improvisation through storytelling), use of space, work on characters and a better understanding of relationships.

Since we are confident in what we do, first meeting is free of charge.

We’ll meet once a week for 13 weeks starting on first week of October 2024. 

LOCATION: Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana

Mentorji

Vid Sodnik se je z gledališko improvizacijo začel ukvarjati leta 2004. V Sloveniji poučuje na različnih srednjih in osnovnih šolah ter vse od ustanovitve, v IGLU impro šoli. V zadnjih letih je poučeval v Avstriji, Nemčiji, Franciji, Belgiji, Kanadi, Švici, ZDA, na Finskem, Norveškem, Madžarskem, Češkem in Poljskem.
Je soustanovitelj mednarodnega gibanja evropskih improvizatorjev OHANA in ponosni član mednarodne organizacije ITI – International Thatresports Institute. 

Juš Milčinski se z improvizacijo ukvarja od leta 1999 kot igralec, mentor in gledališki producent. Svoje znanje je kalil pri svetovno priznanih učiteljih improvizacije kot so Randy Dixon, Lee White, Stephen Sim, Jacob Banigan, Jill Farris in drugi.
Pet let je v okviru Impro lige poučeval tečaj improvizacijskega gledališča za začetnike, zadnja leta pa vodi predvsem delavnice improviziranega petja, spontanosti, kreativnosti skozi improvizacijo ter impro team building delavnice za različne kolektive.

Peter Frankl je začel z improvizacijo v šolski impro ligi, ko je bil star 14 let. Poleg IGLU impro šole, uči tudi srednješolce  in je učil v Kanadi, Nemčiji, na Madžarskem, Poljskem in Češkem. Za seboj ima več evropskih turnej in je nastopal na impro festivalih v Seattlu, Vancouvru, Edmontonu, Würzburgu, Göttingenu, Strasbourgu, Krakovu, Varšavi, Torunu, Wiesbadnu in pa v Sloveniji na Golem Odru.

Sara Šoukal gledališko improvizacijo uči od leta 2009. Veliko se posveča srednješolcem in je mentorica večih ekip, ki so osvojile naziv zmagovalcev ŠILA – Šolske impro lige, sicer pa dela z vsemi starostnimi skupinami.

Z improvizacijo se ukvarja od svojega 12. leta in je umetniška vodja KUD Impromobile, sicer pa kot performerka redno sodeluje tudi z Impro ligo, ŠILO, Pionirskim domom, Rozin Teatrom, Improvizacijskim gledališčem Ljubljana – IGLU in nastopa v Nemčiji, Švici, Belgiji in ZDA.

Žiga Regina gledališko improvizacijo uči od leta 2008 in trenutno dela na treh različnih šolah v okviru projekta ŠILA – Šolska impro liga ter v projektu Improgojnica. Redno se udeležuje mednarodnih izobraževanj doma in po različnih festivalih po Evropi. 

Po izobrazbi je profesor športne vzgoje in v svoje delo v improvizaciji vnaša gib in telo.

Poleg rednih nastopov v Sloveniji v okviru Impro lige, je nastopal tudi na festivalih v Nemčji in na Finskem.

Teodora Švet se z gledališko improvizacijo ukvarja od leta 2014, začela pa je prav z IGLU tečaji. Redno nastopa v sklopu različnih kolektivov in programov po celi Sloveniji. 

Profesionalno se ukvarja s poučevanjem improvizacije. Ker je mentorica tudi v programu Šolske impro lige, ima izkušnje s poučevanjem vseh generacij improvizatorjev. 

Je članica zasedbe IGLU+ in del vodstvene ekipe Impro lige.

Podatki:

IGLU impro šola d.o.o.; Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana; Davčna št: SI99590581; TRR: SI56 6100 0002 7587 632, odprt pri DH d.d.